Monday, 20 September 2021 - 12 : 06 pm
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 September 2021 - 12 : 06 pm
spot_img
spot_img

กรม สบส. เปิดให้ขออนุญาตออนไลน์ 3 กิจการ “สถานพยาบาล-สปา-ดูแลผู้สูงอายุฯ” ด้วยระบบทำธุรกรรมแบบครบวงจร ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว ขอได้ทุกใบอนุญาต

กรม สบส. เปิดให้ขออนุญาตออนไลน์ 3 กิจการ “สถานพยาบาล-สปา-ดูแลผู้สูงอายุฯ” สุดสะดวกด้วยระบบทำธุรกรรมแบบครบวงจร ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว ขอได้ทุกใบอนุญาต สุดปัง จัดสอบผู้ดำเนินการกิจการดูแลผู้สูงอายุฯเป็นปีแรก ทางออนไลน์ ช่วยลดการเดินทาง ป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เร็วๆนี้เตรียมเปิดให้ขอขึ้นทะเบียนออนไลน์อีก 2 อาชีพ คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กรม สบส.ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลและคลินิก) และกิจการสปาในเขตกรุงเทพฯผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ Bizportal.go.th เตรียมต่อยอดไปยังกิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงาม คาดว่าผู้ประกอบการร้านนวด จะสามารถขออนุญาตออนไลน์ได้ภายในปี 2564 โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียวใช้ขอได้ทุกใบอนุญาต และติดตามสถานะการดำเนินงานได้ด้วยตนเองใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์(Ai)มาช่วยทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติอนุญาตได้เร็วยิ่งขึ้น มี Smart Warning แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการทำธุรกรรมต่างๆ โดยผลตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นไปด้วยดี มีผู้ประกอบการมากกว่า 500 รายที่สนใจยื่นคำขอมาทางระบบออนไลน์ ช่วงนี้อาจชะลอตัวไปบ้าง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเพราะมีโรคระบาด แต่ตอนนี้ประเทศไทยมีวัคซีนแล้ว คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศจะดีขึ้น ผู้ประกอบการจะกลับมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งกรม สบส.เตรียมพัฒนาการยื่นขออนุญาตออนไลน์ไปยังส่วนภูมิภาค โดยเลือก 12 จังหวัดใน 12 เขตสุขภาพมาเป็นโมเดลก่อน แล้วจึงต่อยอดไปให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

นอกจากนี้ กรม สบส.ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผู้ดำเนินการ และใบรับรองผู้ให้บริการในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทางออนไลน์ที่ www.esta.hss.moph.go.th เป็นการยื่นคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรองแบบออนไลน์100 % ทุกกระบวนการ เตรียมต่อยอดไปยังเว็บไซต์ Bizportal.go.th ต่อไป และล่าสุดกรมฯได้เปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุฯเป็นปีแรก ทั้งกระบวนการรับสมัครและกระบวนการจัดสอบใช้ระบบออนไลน์ทั้งสิ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้สอบไม่ต้องเดินทางมาสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของโรคระบาดต่างๆ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

แผนการต่อไปของกรม สบส.คือ เตรียมเปิดให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ ได้อีก 2 อาชีพได้แก่ 1)ผู้ประกอบโรคศิลปะ นำร่องที่สาขากายอุปกรณ์ และ 2) ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด/สปา/กิจการดูแลผู้สูงอายุฯ)  โดยติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสอบถามได้ทางสายด่วน กรม สบส. 1426****   30 เมษายน 2564

ข่าวล่าสุด